Nowość! Pakiet Wieczór Panieński

Nie masz pomysłu na wieczór panieński? Podpowiemy Ci co zrobić, aby stał się on jednym z najmilszych wieczorów przed ślubem.  

Po­byt w Beauty Day SPA to świet­ny po­mysł na wie­czór w gro­nie przy­ja­ció­łek i ide­al­ny pre­zent dla przy­szłej Pan­ny Mło­dej. Grono na­szych spe­cja­li­stów po­zo­sta­nie te­go wie­czo­ru wy­łącz­nie waszej dyspozycji, aby w pełni zad­bać o kom­fort i świetną zabawę podczas zabiegów upiększających i relaksujących.

Wyjątkowy nastrój dopełni klimatyczna mu­zyka, lamp­ka szam­pa­na i bla­sk świec.

Zapraszamy do skorzystania z naszych pakietów SPA lub kontaktu w celu dopasowania indywidualnej oferty.

Przykładowe pakiety SPA na wieczór panieński: